Non-Teaching Staff

 1. Trupti Mody, BCom, DCS, Off. Suptd.
 2. Neena Shah, BCom, Head Clerk
 3. Mahesh Sawant, BA, Senior Clerk
 4. Vijaya Redkar, BA, Senior Clerk
 5. Devendra Shinde, BA, MLISc
 6. Lalit Katkar, BA
 7. Deepali Pandit, BSc, HDSE
 8. Meghna Patil, BCom
 9. Ruchita Rane, BCom
 10. Nilam Prabhu, BAF
 11. Dinesh Kare, BCom
 12. Nikhil Khot, BCom
 13. Prapti Khedekar, BCom
 14. Sheetal Khade, BCom
 15. Samiksha Magam, BSc (Maths)
 16. Abhijeet Patil, BCom
 17. Divya Khodse, MA
 18. Arti Thakur, BA
 19. Santosh Dhotre, BCom
 20. Yogita Khatal, BCom
 21. Sandesh Mahadik, BCom
 22. Sinu Pathak, MCom
 23. Mandar Swant, B.Com,
 24. Virendra Champaneri, Maintenance In-charge
 25. Arvind Herekar, Designing Executive, Personal Secretary  
 26. Uday Satpute Lab Asst.
 27. Ramdas Bhilare, Lab. Asst.
 28. Ashish Kadam, Lab. Asst.
 29. Ashish Desai, Lab. Asst.
 30. Tukaram Khade
 31. Zullur Nai
 32. Ramakant More
 33. Bhaskar Jadhav
 34. Subhash Kale
 35. Ganesh Pagare
 36. Pramod Shelar
 37. Pravin Dhadve
 38. Jitendra Sawant
 39. Santosh Pawar
 40. Santosh Jaiswal
 41. Mohan Bhand
 42. Bharat Kanke
 43. Sanju Dalmet
 44. Sachin Chindarkar
 45. Milind Pagare
 46. Sudhir Gavade
 47. Ravindra Jadhav
 48. Manjula Gori
 49. Satish Patil
 50. Suraj Yadav
 51. Arun Bansode
 52. Shivaji Bhamble
 53. Ganesh Nachnekar
 54. Ashok Ambekar
 55. Sachin More
 56. Vishal Pol
 57. Sushil Jadhav